Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị chất lượng giáo dục lần VI

24/11/2021 (Lượt truy cập: 102560)
Sáng 24/11, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Hội nghị chất lượng lần thứ VI nhằm tổng kết và đánh giá tình hình triển khai công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2019-2021, định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2025 cũng như đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng các lĩnh vực. Hội nghị năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động đào tạo tại ĐHQG-HCM. Hội nghị được diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM,  lãnh đạo văn phòng và các ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM, các thầy cô là cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên bảo đảm chất lượng các bộ phận phòng, ban, khoa trực thuộc đơn vị.

Chương trình Hội nghị gồm báo cáo đề dẫn của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2019-2021, định hướng giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề bảo đảm chất lượng trọng tâm. Các báo cáo tham luận bao gồm: (1) Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 (Ban Khoa học và Công nghệ); (2) Bảo đảm chất lượng giảng dạy theo hình thức trực tuyến (Ban Đào tạo); Đào tạo gắn kết doanh nghiệp: cơ hội và thách thức (Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); và (4) Cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp (QS GER) tại ĐHQG-HCM: yêu cầu và định hướng (Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo).

Các phát biểu thảo luận tại Hội nghị đã chỉ rõ những điểm còn hạn chế trong công tác bảo đảm chất lượng tại ĐHQG-HCM và đề xuất nhiều giải pháp cải tiến như: xây dựng cấu trúc hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong thật rõ ràng và hiệu quả, thể hiện vai trò chủ động của đơn vị bảo đảm chất lượng; triển khai sâu và rộng hệ thống LMS trong giảng dạy, giúp việc thực hiện e-learning thuận tiện hơn; có chính sách đầu tư nguồn lực là đội ngũ hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu, giảm tải cho giảng viên để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy hiệu quả; triển khai đánh giá nội bộ định kỳ để có thể cải tiến và đáp ứng công tác kiểm định; đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường; linh động điều chỉnh các nguồn kinh phí cho bảo đảm chất lượng; sử dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm chất lượng để hỗ trợ quá trình ra quyết định,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM cảm ơn sự tham dự của đại diện tất cả các đơn vị, từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến cán bộ giảng viên, chuyên viên, thể hiện sự quan tâm của các đơn vị đối với công tác bảo đảm chất lượng giáo dục. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị rất có ý nghĩa và sẽ được ghi nhận để cải tiến trong thời gian tới.

Với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học cả nước, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục làm tốt trách nhiệm của mình, đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, trong đó sẽ phát huy những điểm mạnh, những thành quả đã đạt được đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế và có những giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực nhằm đạt được các mục tiêu bảo đảm chất lượng trong kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025. Một số quan điểm lớn của ĐHQG-HCM trong công tác bảo đảm chất lượng thời gian tới bao gồm:

1.   Tiếp tục theo định hướng chung, triển khai đồng bộ từ bảo đảm chất lượng đến kiểm định và xếp hạng, với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng toàn diện.

2.   Xây dựng văn hoá chất lượng là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy nâng cao chất lượng tất cả các hoạt động. Tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm giải trình trong bảo đảm chất lượng tại các trường thành viên, đơn vị trực thuộc.

3.   Lấy việc thực hiện kế hoạch chiến lược, trong đó có chiến lược về bảo đảm chất lượng làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

4.   Đa dạng hóa các bộ tiêu chuẩn kiểm định trong và ngoài nước; cải thiện vị trí của ĐHQG-HCM trong các bảng xếp hạng uy tiến trong khu vực và thế giới.

Trên cơ sở phân tích những điểm còn hạn chế, ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1.   Tập trung các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng trong các lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; khẳng định rõ nét chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp.

2.   Đa dạng hoá các nguồn lực tài chính cho bảo đảm chất lượng nhằm khai thác tối đa các nguồn lực trong và ngoài ngân sách nhà nước để chủ động thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng.

3.   Quan tâm và triển khai hiệu quả, thực chất việc phát triển chương trình đào tạo theo định hướng đầu ra, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo với đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra/đánh giá sinh viên. Đây phải trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá hiệu quả công tác đào tạo cũng như thể hiện năng lực của đội ngũ quản lý và giảng viên.

4.   Đẩy mạnh việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm chất lượng trong toàn ĐHQG-HCM đặc biệt là với các đơn vị mới thành lập, thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực.

5.   Tăng tính kết nối về cơ sở dữ liệu dùng chung trong ĐHQG-HCM; sử dụng hệ thống thông tin quản lý, công cụ giám sát để triển khai hiệu quả hoạt động bảo đảm chất lượng.

6.   Thực hiện hiệu quả hoạt động tương tác với các bên liên quan như cựu sinh viên, nhà tuyển dụng nhằm cải tiến chất lượng và đáp ứng các yêu cầu xếp hạng quốc tế.

Hội nghị chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM được tổ chức định kỳ 5 năm/2 lần. Tài liệu Hội nghị năm 2021 gồm 11 báo cáo tổng kết của các đơn vị và 19 báo cáo tham luận tập trung vào 03 chủ đề chính: : (1) Bảo đảm chất lượng bên trong; (2) Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo, hoạt động dạy và học; và (3) Kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0