Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

  Được thành lập theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2015. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có 9 thành viên, bao gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 PGS.TS. Dương Anh Đức

 Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch

2

 ThS. Phạm Thị Bích

 Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và  Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM

Ủy viên, thư ký

3

 PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa

 Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG-HCM

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Quốc Chính

 Trưởng ban Đại học và Sau Đại học, ĐHQG-HCM

Ủy viên

5

 TS. Đinh Ái Linh

Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và  Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM

Ủy viên

6

 TS. Lê Văn Hảo

 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, Trường Đại học Nha Trang

Ủy viên

7

 TS. Hoàng Mai Khanh

 Trưởng Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Ủy viên

8

 TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

 Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thanh Thủy

  Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Ủy viên 

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0