Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

         Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 219/QĐ/ĐHQG/TCCB vào ngày 21 tháng 8 năm 1999 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Vào thời gian trên, phong trào đảm bảo chất lượng trong nước chưa thật sự được chú trọng và phát triển. Vì vậy, sự ra đời của Trung tâm cho thấy tầm nhìn chiến lược của ĐHQG-HCM về vấn đề chất lượng giáp dục.

        Ngay khi mới thành lập, Trung tâm đã thực hiện nhiều nghiên cứu, đề án để tìm hiểu lí luận, xây dựng các công cụ thực hiện đảm bảo chất lượng tại ĐHQG-HCM. Trung tâm cũng hỗ trợ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản về đảm bảo chất lượng trong cả nước. Cho đến nay, Trung tâm tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình, hệ thống đảm bảo chất lượng, xây dựng hệ thống văn bản, hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong ĐHQG-HCM.

        Ý thức được vai trò hội nhập để phát triển, cũng ngay giai đoạn đầu, Trung tâm đã tăng cường các hoạt động quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Trung tâm đã đại diện ĐHQG-HCM tham gia vào Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (Asean University Network, viết tắt là AUN) vào năm 1999, là một trong 17 thành viên cùng góp ý xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên của AUN. Vào năm 2004, cùng với phong trào đảm bảo chất lượng trong cả nước, Trung tâm tiếp tục tham gia Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network Quality Assurance Agencies in Higher Education, viết tắt là INQAAHE), năm 2005 tham gia Mạng lưới chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network, viết tắt là APQN) và năm 2012, tiếp tục là thành viên tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu giáo dục đại học khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Đông Tây (East West Center) của Hoa Kỳ.

       Trải qua 15 năm hình thành, đến nay Trung tâm đã có những bước phát triển ổn định, thể hiện được vai trò nòng cốt trong hệ thống đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của cả nước.

© 2014 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0