Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

        

Sau 4 năm hình thành mô hình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo (Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 219/QĐ/ĐHQG/TCCB vào ngày 21 tháng 8 năm 1999 của ĐHQG-HCM. Vào thời gian trên, phong trào đảm bảo chất lượng trong nước chưa được chú trọng và phát triển. Vì vậy sự ra đời của Trung tâm cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự chú trọng đến chất lượng của ĐHQG-HCM.

Trung tâm là đơn vị thường trực của Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQG-HCM, tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện các chức năng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trong ĐHQG-HCM; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Là đơn vị chuyên trách về khảo thí tiếng Anh trong ĐHQG-HCM.

TẦM NHÌN

Trung tâm là tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và khảo thí, có uy tín được công nhận trong nước và quốc tế.

SỨ MẠNG

Trung tâm là đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng và khảo thí cấp ĐHQG-HCM, thường trực của Hội đồng đảm bảo chất lượng ĐHQG-HCM; giúp duy trì, phát triển bền vững chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng tại ĐHQG-HCM và tác động  tích cực đến việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

                                                GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-           Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.

-           Tôn trọng sự đa dạng, khuyến khích khả năng và sự sáng tạo của cá nhân.

-           Chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

-           Kết nối hệ thống, gắn kết  phục vụ cộng đồng, hội nhập quốc tế.

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0