Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:STT

Họ và tên

Chức vụ

I

Phòng Đánh giá Chất lượng

1ThS. Nguyễn Tiến Công

Email: ntcong@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

2


ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhật

Email: nttnhat@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

3

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

Email: ntlna@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

II

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

4


ThS. Đồng Thị Tuyết Hạnh

Email: dtthanh@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

5


CN. Lê Thị Long

Email: longlt@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

6


CN. Châu Thị Diệu Hiền

Email: ctdhien@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

III

Phòng Hành chính - Tổng hợp

7


ThS.Trịnh Thị Hiền

Email: tthien@vnuhcm.edu.vn

Q. Trưởng phòng

8


CN. Nguyễn Thị Mỹ Thương

Email: ntmthuong@vnuhcm.edu.vn

Kế toán trưởng

9


CN. Đinh Thị Thanh Vy

Email: dttvy@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

10

CN. Đinh Tấn Toàn

Email: dttoan@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

11


CN. Nguyễn Thị Thùy Trinh

Email: ntttrinh@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên© 2014 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0