Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:STT

Họ và tên

Chức vụ

I

Phòng Đánh giá Chất lượng

1

 ThS. Nguyễn Tiến Công

Email: ntcong@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

2

 


ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhật

Email: nttnhat@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

3

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

Email: ntlna@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

II

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

4

 


ThS. Đồng Thị Tuyết Hạnh

Email: dtthanh@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

5

 


CN. Châu Thị Diệu Hiền

Email: ctdhien@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

III

Phòng Hành chính - Tổng hợp

6

 


ThS.Trịnh Thị Hiền

Email: tthien@vnuhcm.edu.vn

Q. Trưởng phòng

7

 


CN. Nguyễn Thị Mỹ Thương

Email: ntmthuong@vnuhcm.edu.vn

Kế toán trưởng

8

CN. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Email: ha.nguyen@iei.edu.vn

Kế toán (khảo thí tiếng Anh)

9

 


CN. Đinh Thị Thanh Vy

Email: dttvy@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên (Thủ quỹ)

10

CN. Đinh Tấn Toàn

Email: dttoan@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên (Quản trị -CSVC)

11

 


CN. Nguyễn Thị Thùy Trinh

Email: ntttrinh@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên (Văn thư)

12


CN. Phạm Minh Tâm

Email: tam.pham@etcvnu.edu.vn

Chuyên viên (khảo thí tiếng Anh)

13

CN. Trần Thị Minh Trâm

Email: tram.tran@etcvnu.edu.vn

Chuyên viên (khảo thí tiếng Anh)

IV

Phòng Khảo thí

14


TS. Nguyễn Thái Ân

Email: an.nguyen@etcvnu.edu.vn

Phụ trách chuyên môn đề thi tiếng Anh

15

CN. Lưu Thị Ánh Ngọc

Email: ngoc.luu@etcvnu.edu.vn

Chuyên viên (khảo thí tiếng Anh)

16


ThS. Mai Ngọc Nghĩa

Email: nghia.mai@etcvnu.edu.vn

Chuyên viên (khảo thí tiếng Anh)

17


ThS. Lê Thái Minh Tâm

Email: ltmtam@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên (Khảo thí đánh giá năng lực)

18

ThS. Đỗ Thị Diệu Ngọc

Email: dtdngoc@hcmiu.edu.vn

Cộng tác viên (khảo thí tiếng Anh)

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0