Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

 

STTT

Họ và tên

Chức vụ

I

Phòng Bảo đảm Chất lượng

1

 ThS. Nguyễn Tiến Công

Email: ntcong@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

2

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhật

Email: nttnhat@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

3

 

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

Email: ntlna@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên

II

Phòng Hành Chính Tổng hợp

 

4

 

ThS.Trịnh Thị Hiền

Email: tthien@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

5

 

ThS. Mai Ngọc Nghĩa

Email: mnnghia@vnuhcm.edu.vn

Phó Trưởng phòng
Hành chính tổng hợp
( Khảo thí Tiếng anh)

6


  Nguyễn Thị Thùy Trinh

Email: ntttrinh@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên (Văn thư)

III

Phòng Khảo thí

7

 

ThS. Đồng Thị Tuyết Hạnh

Email: dtthanh@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

8


Lưu Thị Ánh Ngọc

Email: ltangoc@vnuhcm.edu.vn

Phó Trưởng phòng

9Trần Công Trọng Nghĩa

Email: tctnghia@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên
(Khảo thí đánh giá năng lực)

10


ThS. Bùi Thị Anh Thy

Email: anhthy@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên
(Khảo thí đánh giá năng lực)

11


Nguyễn Minh Mẫn

Email: nmman@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên 
(Khảo thí đánh giá năng lực)


12TS. Nguyễn Thái Ân

Email: annt@vnuhcm.edu.vn

Phụ trách chuyên môn
đề thi tiếng Anh EPT

13Đinh Tấn Toàn

Email: dttoan@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên
( Quản trị CSVC)

14


 

Lê Công Nam Thành

Email: lcnthanh@vnuhcm.edu.vn

Chuyên viên
(Khảo thí tiếng Anh)

 

IV

Phòng Quan hệ Đối ngoại

 

16

 

ThS. Châu Thị Diệu Hiền

Email: ctdhien@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

V

Phòng Tài chính – Kế toán

17

 

  Nguyễn Thị Mỹ Thương

Email: ntmthuong@vnuhcm.edu.vn

Trưởng phòng

18

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh
Email: 
hanhdth@vnuhcm.edu.vn

Kế toán

19

 
 Nguyễn Thị Diệu Thu

Email:ntdthu@vnuhcm.edu.vn

Kế toán

© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0