Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

ĐHQG-HCM tổ chức họp giao ban các bộ phận đảm bảo chất lượng

26/02/2014 (Lượt truy cập: 302211)

Ngày 25 tháng 2 năm 2014, tại Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức phiên họp giao ban các bộ phận Đảm bảo chất lượng (ĐBCL).

Tham dự và chủ trì cuộc họp có các Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các bộ phận Đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo và các cán bộ của Trung tâm KT&ĐGCLĐT. Mục tiêu cuộc họp nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm triển khai ĐBCL, đồng thời triển khai tới các đơn vị kế hoạch ĐBCL năm 2014 đã được hội đồng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM thông qua trong phiên họp ngày 21/02/2014.

Tại cuộc họp, Trung tâm Khảo thí &ĐGCLĐT đã trình bày Báo cáo tổng kết chung về công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM 6 tháng cuối năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Bên cạnh đó, đại diện bộ phận Đảm bảo Chất lượng các đơn vị cũng báo cáo tình hình triển khai và kế hoạch hoạt động ĐBCL ở từng đơn vị

Phát biểu thảo luận trong buổi họp, đại diện bộ phận Đảm bảo chất lượng các đơn vị đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động ĐBCL như: sự tự giác triển khai hoạt động đánh giá tại một số khoa chưa cao, vẫn còn có sự phối hợp chưa tốt giữa một số đơn vị trong trường…Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đề nghị ĐHQG-HCM sớm ban hành sổ tay chất lượng, quy trình, quy định về đánh giá ngoài, tiêu chí cán bộ chuyên trách ĐBCL, thống nhất khung tiêu chuẩn chung trong phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan trong toàn ĐHQG. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực ĐBCL, tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm triển khai đánh giá đối với các đơn vị sẽ tham gia đánh giá ngoài trong năm 2014.
       Kết thúc cuộc họp, đại diện Trung tâm KT&ĐGCLĐT đã thống nhất với các đơn vị một số nội dung trong việc triển khai hoạt động ĐBCL theo theo chiến lược ĐBCL giai đoạn 2014-2020. Ngoài ra, Trung tâm sẽ xem xét và tổ chức các đợt hội thảo, chuyên đề nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị và hỗ trợ Khoa Y trong việc triển khai công tác ĐBCL thời gian tới. 

                                                                         Một số hình ảnh tại buổi họp: 

 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0