Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Thông báo tuyển dụng năm 2014 - Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục

15/10/2014 (Lượt truy cập: 163044)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số:        /TB-TTKĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2014

THÔNGBÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng có nhu cầu tuyển dụng như sau:

 1. I.              VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

v Lãnh đạo Văn phòng

-         Số lượng: 01 người

-         Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị hành chính hoặc tương đương;
 • Có năng lực quản lý công việc về tổ chức – hành chính, công tác cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất;
 • Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 02 năm trở lên (ưu tiên ứng cử viên từng làm công tác quản lý hành chính tại các đơn vị sự nghiệp);
 • Sử dụng tiếng Anh và vi tính văn phòng thành thạo (có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương).

v Chuyên viên Văn phòng

-         Số lượng: 01 người (ưu tiên nữ)

-         Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học (ưu tiên tốt nghiệp đại học KHXH&NV, Học viện hành chính quốc gia với các chuyên ngành về văn thư, lưu trữ, thư ký hành chính, thư ký văn phòng...);
 • Am hiểu các quy định về luật nhà nước;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt trong công việc;
 • Tin học chứng chỉ A trở lên (ưu tiên có kỹ năng soạn thảo văn bản, word, excel tốt; kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu).

v Chuyên viên phòng Đánh giá Chất lượng giáo dục

-         Số lượng: 02 người

-         Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có kiến thức liên quan đến vị trí ứng tuyển, am hiểu các qui định về luật nhà nước liên quan đến hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt trong công việc;
 • Tin học chứng chỉ B trở lên;
 • Có khả năng lập kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến mảng công tác;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục từ 3 năm trở lên.
 1. II.          HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Đơn xin việc (viết tay, trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển và lý do muốn ứng tuyển vào vị trí này).

2. Sơ yếu lý lịch có chứng thực (theo mẫu Phụ lục 2).

3. Bản sao các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bản chính) kèm bảng điểm học tập có chứng thực. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng.

4. Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có chứng thực.

5. Bản sao CMND, sổ hộ khẩu có chứng thực.

6. Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Quận (Huyện) trở lên cấp.

7. Thư giới thiệu của một cá nhân có uy tín biết rõ về ứng viên.

8. Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng (nếu có).

Ghi chú:

-        Ngoài túi đựng hồ sơ, dán nhãn như Phụ lục 1 (kèm theo thông báo này)

-        Hồ sơ tuyển dụng gửi về:

Văn phòng,

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM

Phòng 403 Nhà điều hành ĐHQG-HCM, KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại: 08-37242160-(1415).

-        Hạn chót nhận hồ sơ: 10/11/2014

-         Các hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn.

-         Trung tâm sẽ không trả lại hồ sơ cho các ứng viên không trúng tuyển.

 1. III.       QUYỀN LỢI KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:

-        Các ứng viên được tuyển dụng, sẽ được ký hợp đồng lao động, được hưởng các quyền lợi theo quy định của luật pháp và Trung tâm.

-        Được tạo điều kiện làm việc và phát triển nâng cao năng lực bản thân đúng chuyên môn dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu: TTKĐ.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Hội Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1: NHÃN DÁN TÚI ĐỰNG HỒ SO TUYỂN DỤNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

TUYỂN DỤNG NĂM 2014

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: ………………………………………………………

ĐƠN VỊ: ......................................................................................................

 

Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin việc .............................................................................................................. ¨

2/ Sơ yếu lý lịch.............................................................................................................. ¨

3/ Bản sao bằng TN Đại học, bảng điểm..................................................................... ¨

4/ Bản sao bằng Thạc sĩ và bảng điểm........................................................................ ¨

5/ Bản sao bằng Tiến sĩ ................................................................................................. ¨

6/ Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.................................................................................... ¨

7/ Bản sao chứng chỉ tin học......................................................................................... ¨

8/ Bản sao CMND........................................................................................................... ¨

9/ Bản sao Giấy khai sinh ............................................................................................ ¨

10/ Bản sao HKTT.......................................................................................................... ¨

11/ Giấy khám sức khoẻ................................................................................................ ¨

12/ Thư giới thiệu........................................................................................................... ¨

13/ Giấy chứng nhận hoạt động cộng đồng................................................................ ¨

14/ Các loại giấy tờ, chứng chỉ khác :

 

          + …………………………………………………….

          + …………………………………………………….

          + …………………………………………………….

          + …………………………………………………….

 

PHỤ LỤC 2: MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Ảnh

4 x 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

I. Sơ lược lý lịch:

-  Họ và tên: ……………………………………………............................................................................

-  Ngày, tháng, năm sinh:  …………………………….. Nam/Nữ:............................................................

-  Nơi sinh:..............................................................................................................................................

-  Thường trú tại: .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................................................

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay (nếu là cán bộ, công chức)..........................................................

…………………………………………………………………………………………..........................

-  Dân tộc: ……………………………………………… Tôn giáo:...........................................................

- Thành phần gia đình:............................................................................................................................

- Thành phần bản thân:...........................................................................................................................

- Ngày vào Đoàn: ...................................................................................................................................

- Ngày vào Đảng:…………………………Ngày chính thức:....................................................................

- Trình độ: + Văn hóa:.............................................................................................................................

                  + Ngoại ngữ:..........................................................................................................................

                 + Tin học:...............................................................................................................................

                  + Chuyên môn:......................................................................................................................

II. Quá trình học tập, công tác:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành

 đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào

 tạo, bồi dưỡng

Văn bằng, chứng chỉ

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

....../.......-....../.......

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

………..

………..

Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, …..

Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sỹ, dược sỹ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, ..

IV. Khen thưởng:

Tháng, năm

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kỷ luật:

Tháng, năm

Lý do và hình thức kỷ luật

Cấp quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Quan hệ gia đình:

-  Họ tên cha: ........................................................................Năm sinh: .................................................

-  Nghề nghiệp: .......................................................................................................................................

-  Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

-  Họ tên mẹ: ……………………………………………….Năm sinh: .....................................................

-  Nghề nghiệp: .......................................................................................................................................

-  Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

-  Họ tên Vợ hoặc Chồng: .......................................................................................................................

-  Nghề nghiệp: .......................................................................................................................................

-  Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

-  Họ tên các con (năm sinh, đang làm gì? ở đâu?): ................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

-  Họ tên anh, chị, em (năm sinh, đang làm gì? ở đâu?):..........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

            Cam kết những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

..............., ngày .....tháng .... năm 20........

XÁC NHẬN CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

 (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

           

           

           

           

                       

 

 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0