Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO “BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

30/01/2024 (Lượt truy cập: 27164)

      Nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác bảo đảm chất lượng bên trong giữa các cơ sở giáo dục; đánh giá những khó khăn, thách thức, cơ hội giải pháp trong việc triển khai hoạt động BĐCL bên trong đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời là cơ hội để các cán bộ, giảng viên cập nhật các tiếp cận mới, xu thế mới trong hoạt động BĐCL giáo dục nói riêng và giáo dục đại học nói chung, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thảo Bảo đảm chất lượng bên trong giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững với các thông tin cụ thể như sau:

I.  Thời gian, địa điểm

1.  Thời gian dự kiến: 08h00 – 12h00, ngày 16/8/2024 (Thứ Sáu)

2.  Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.  Đối tượng tham dự

  -  Cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên phụ trách công tác bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học.

II. Chủ đề tham luận

Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề chính sau đây:

Chủ đề 1: Xây dựng và vận hành chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra

  -  Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra: thực tiễn triển khai, khó khăn và giải pháp.

  -  Đo lường, giám sát việc đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: thực tiễn triển khai, khó khăn và giải pháp (bao gồm cấp trường và cấp khoa).

  -  Thiết kế, triển khai các hoạt động dạy học, các hoạt động kiểm tra - đánh giá nhằm đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Chủ đề 2: Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát chất lượng giáo dục đại học

  -  Hoạt động thu thập ý kiến phản hồi và cải tiến chất lượng dựa trên phản hồi của các bên liên quan trong giáo dục đại học.

  -  Theo vết sinh viên sau khi tốt nghiệp: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm triển khai tại cơ sở giáo dục.

  -  Xây dựng hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng bên trong; hệ thống giám sát chất lượng nội bộ tại cơ sở giáo dục đại học: vai trò và kinh nghiệm triển khai.

Chủ đề 3: Các xu hướng phát triển của bảo đảm chất lượng và giáo dục đại học

  -  Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học: kinh nghiệm triển khai, thách thức và giải pháp.

  -  Những vấn đề lí luận, thực tiễn, thách thức, giải pháp trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục đại học.

  -  Nâng cao năng lực hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình.

  -  Bảo đảm chất lượng của công tác đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học: các vấn đề về lý luận và thực tiễn.

III. Thời gian, thể lệ gửi tham luận Hội thảo

Tóm tắt và toàn văn tham luận vui lòng gửi về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM qua địa chỉ email ttkt@vnuhcm.edu.vn với các mốc thời gian cụ thể như sau:

1.  Tóm tắt tham luận: trước ngày 05/4/2024

2.  Toàn văn tham luận: trước ngày 05/6/2024

3.  Hình thức trình bày tham luận:

  §  Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1.0, Khổ A4.

  § Tóm tắt tham luận không quá 500 từ; toàn văn không giới hạn độ dài.

4. Thông tin tác giả: họ và tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị công tác, địa chỉ email, số điện thoại để Ban Tổ chức liên hệ, trao đổi.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Thị Lê Na, chuyên viên Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, số điện thoại: 0908043395, email: ntlna@vnuhcm.edu.vn.

Trân trọng cám ơn./.

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Trang 1 2 3 ... 20 »
Số bài/trang
Trang 1 2 3 ... 20 »
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0