Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục

21/12/2018 (Lượt truy cập: 89904)

Ngày 20-21/12, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổ chức khóa tập huấn về “Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, với sự tham gia của hơn 70 cán bộ là lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, các giảng viên, chuyên viên đảm bảo chất lượng (ĐBCL).
Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm
nâng cao năng lực ĐBCL và triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá cho đội ngũ cán bộ tại các đơn vị của ĐHQG-HCM, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai công tác ĐBCL ở cấp Khoa, Phòng, Ban.

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo đã trình bày và hướng dẫn một số nội dung bao gồm: bối cảnh và các yêu cầu của công tác ĐBCL và kiểm định chất lượng trong và ngoài nước; mô hình ĐBCL cấp cơ sở giáo dục theo AUN-QA; tầm quan trọng của công tác ĐBCL đối với cơ sở giáo dục; giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục: cấu trúc, nguyên tắc PDCA, thang đánh giá; quy trình triển khai tự đánh giá; áp dụng công cụ Master Plan trong tự đánh giá; phân tích chi tiết nội hàm, yêu cầu của các tiêu chí/tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá...

Đặc biệt, tại khóa tập huấn, TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quốc tế đã trình bày một số kinh nghiệm trong triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA: những thuận lợi và khó khăn, áp dụng quy trình PDCA trong tự đánh giá, quá trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài,…
Trong thời gian qua, ĐHQG-HCM đã triển khai đồng bộ công tác ĐBCL và kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó 5 trường thành viên của ĐHQG-HCM đã đạt chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, riêng Trường Đại học Bách khoa đạt chuẩn kiểm định HCERES (Châu Âu) và AUN-QA (Đông Nam Á), Trường Đại học Quốc tế đã tham gia đánh giá AUN-QA trong tháng 11/2018. Theo lộ trình đến năm 2022, tất cả các trường thành viên trong ĐHQG-HCM sẽ tham gia đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, đồng thời tiến hành cải tiến chất lượng và đánh giá giữa kỳ theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0