Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Tập huấn “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA, phiên bản 4.0”

26/11/2020 (Lượt truy cập: 98539)

Ngày 24/11/2020, tại Phòng 512 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo đã tổ chức tập huấn “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA, phiên bản 4.0” với sự tham gia của 75 cán bộ, giảng viên làm công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) tại các đơn vị trong ĐHQG-HCM (gồm BĐCL cấp trường và BĐCL cấp khoa).

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của đợt tập huấn nhằm giúp các cán bộ, giảng viên hiểu yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình AUN-QA, phiên bản 4.0; phân biệt được những thay đổi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình AUN-QA phiên bản 4.0 so với các phiên bản trước đây; hiểu yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đối với đánh giá các chương trình bậc đại học và bậc sau đại học; biết cách xây dựng hệ thống BĐCL bên trong đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn.

Theo TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 bậc đại học bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí, được sắp xếp trong ba nhóm chính là chương trình đào tạo, nguồn lực và đầu ra. Bộ tiêu chuẩn này có tính logic và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 (11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố Giáo dục định hướng đầu ra (Outcome Based Education) bao gồm các nội dung về Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes); Kiến tạo Thống nhất (Constructive Alignment) và Các bên liên quan (Stakeholders). Tiêu chuẩn 10 về nâng cao chất lượng cũng đã được lồng ghép vào các tiêu chuẩn khác.
Đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá bậc sau đại học, theo ThS. Phạm Thị Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, bộ tiêu chuẩn này cũng bao gồm 8 tiêu chuẩn và có thêm phần Phụ lục (Addendum) nhằm giải thích, diễn giải một số thuật ngữ, các yêu cầu phục vụ công tác đánh giá các chương trình sau đại học có yếu tố nghiên cứu.

Theo yêu cầu của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 sẽ được áp dụng song song với phiên bản 3.0 từ tháng 10/2021 đến tháng 09/2022 trên tinh thần tự nguyện và sẽ được áp dụng chính thức từ tháng 10/2022.
 
                                                  Một số hình ảnh tập huấn

                         

                         

                         
 
                                                                           Ảnh CETQA

  

 

 

 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0