Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Tập huấn "Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo: cơ chế, quy trình phối hợp giữa các phòng, ban, khoa trong trường đại học"

28/10/2020 (Lượt truy cập: 38194)

Ngày 27/10/2020, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo đã tổ chức Tập huấn "Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo: cơ chế, quy trình phối hợp giữa các phòng, ban, khoa trong trường đại học" với sự tham gia của 95 cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, chuyên viên, cán bộ hỗ trợ các khoa, phòng, ban chức năng của tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQG-HCM.

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo cho biết mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về bối cảnh mới trong giáo dục đại học, những yêu cầu, quy định đối với công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL), xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nhà trường) khi phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở giáo dục cũng như việc xây dựng hệ thống công cụ, quy trình hướng dẫn triển khai, giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

TS. Nguyễn Hứa Phùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai hệ thống BĐCL bên trong của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa (đơn vị đầu tiên đạt chuẩn kiểm định ABET của cả nước năm 2014), trong đó tập trung vào ba yếu tố cơ bản giúp hệ thống vận hành hiệu quả, bao gồm: xây dựng và triển khai các quy trình BĐCL bên trong (chuẩn đầu ra, giảng dạy, đánh giá và điều chỉnh); lưu trữ thông tin, minh chứng và tổ chức nhân sự.

Tại đợt tập huấn, TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo cũng giới thiệu một số Quy trình BĐCL cốt lõi trong quá trình tham gia đánh giá ngoài tại một số trường đại học ASEAN; kinh nghiệm triển khai xây dựng hệ thống, tài liệu BĐCL cấp khoa tại Đại học Quốc gia Lào, trong đó, PDCA được coi là nguyên lý quan trọng nhất giúp triển khai hiệu quả công tác BĐCL trong các cơ sở giáo dục đại học.