Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM

25/11/2013 (Lượt truy cập: 290249)

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tên giao dịch bằng tiếng anh: VNU-HCM center for Education Accreditation (VNU-HCM CEA).

 Trụ sở: Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Điều 2: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 Điều 3: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính và hoạt động theo quy định Thông tư sô 61/2012-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 5: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học quốc gia, đại học vùng; Giám đốc các học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm Kiểm định chât lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0