Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Quốc gia TP.HCM

05/01/2018 (Lượt truy cập: 311)
Ngày 29/12/2017, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1520/QĐ-ĐHQG ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM. Như vậy, ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Quy chế về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.
Quy chế gồm 3 chương, 18 điều. Trong đó:
- Chương 1: Những quy định chung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích các từ ngữ
- Chương 2: Các nguyên tắc về đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM
- Chương 3: Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đảm bảo chất lượng và các bộ phận, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. 
Các tin / bài viết cùng loại:
© 2014 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0