Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Ba chương trình của ĐHQG-HCM được đánh giá ngoài theo AUN-QA

22/11/2007 (Lượt truy cập: 182842)

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015 đã xác định một mục tiêu quan trọng là phấn đấu chuẩn hóa các chương trình giáo dục đại học theo chuẩn mực quốc tế. Nhằm đạt được mục tiêu trên, ĐHQG-HCM xác định đánh giá chất lượng các chương trình giáo dục đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là lựa chọn chiến lược.

Năm 2009, lần đầu tiên ba chương trình giáo dục đại học của ba trường thành viên ĐHQG-HCM tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và đều đạt điểm trung bình của khu vực, trong đó chương trình Công nghệ thông tin (trường ĐH KHTN) đạt số điểm cao nhất trong tất cả các chương trình giáo dục đại học của Việt Nam tham gia đánh giá.
 

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm 2011, ĐHQG-HCM tiếp tục đăng ký ba chương trình giáo dục đại học đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA bao gồm: Kỹ thuật chế tạo thuộc khoa Cơ khí (trường ĐH Bách khoa), Công nghệ sinh học (trường ĐH Quốc tế) và Việt Nam học (trường ĐH KHXH&NV). Sau khi cử các đoàn đánh giá tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá, phỏng vấn các đối tượng liên quan, tham quan cơ sở vật chất,… Ban thư ký AUN đã chính thức công bố kết quả đánh giá như sau: chương trình Việt Nam học đạt 4.3 điểm; chương trình Kỹ thuật chế tạo đạt 4.2 điểm và chương trình Công nghệ sinh học đạt 4.7 điểm. Như vậy, với thang điểm 7 của bộ tiêu chuẩn AUN-QA, cả ba chương trình đều đạt điểm trung bình của khu vực (hiện nay trong tổng số 32 chương trình đã được AUN đánh giá, đa số các chương trình đều đạt từ 4-5 điểm và chưa có chương trình nào đạt từ 6 điểm trở lên.)

Dựa trên kết quả đánh giá ngoài, ĐHQG-HCM đang tập trung xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng, nghiên cứu ban hành các chính sách khuyến khích cho các chương trình đã được đánh giá đạt, đồng thời tiếp tục xây dựng thêm nhiều chương trình giáo dục đại học đạt chuẩn mực khu vực và quốc tế. Tính đến nay, ĐHQG-HCM đã có sáu chương trình được đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong tổng số tám chương trình của Việt Nam tham gia đánh giá chính thức.

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0