Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Hội thảo “Kết quả xếp hạng của ĐHQG-HCM trên bảng xếp hạng QS về sinh viên tốt nghiệp có việc làm (QS GER): thực trạng và khả năng cải tiến

17/11/2021 (Lượt truy cập: 46563)

HỘI THẢO

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CỦA ĐHQG-HCM TRÊN BẢNG XẾP HẠNG QS VỀ

 SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM (QS GER): THỰC TRẠNG VÀ

KHẢ NĂNG CẢI TIẾN

 

     Nằm trong khuôn khổ các hoạt động xếp hạng đại học tại ĐHQG-HCM, ngày 17/11/2021, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổ chức Hội thảo “Kết quả xếp hạng của ĐHQG-HCM trên bảng xếp hạng QS về sinh viên tốt nghiệp có việc làm (QS GER): thực trạng và khả năng cải tiến”.

     Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHQG-HCM; lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc liên quan; lãnh đạo các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM và các thầy/cô là đầu mối hoạt động xếp hạng, phụ trách sinh viên tốt nghiệp có việc làm, phụ trách hợp tác với doanh nghiệp tham dự.

     Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như sau:

  • Tham luận 1: Giới thiệu bảng xếp hạng QS GER, kết quả xếp hạng của ĐHQG-HCM do ThS. Châu Thị Diệu Hiền, Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo trình bày.
  • Tham luận 2 : Phân tích kết quả xếp hạng QS GER tại ĐHQG-HCM và những đề xuất cải tiến do TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo trình bày.
  • Phiên thảo luận trao đổi do TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM và TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo chủ trì với các nội dung:

              -    Tiêu chí và dữ liệu theo yêu cầu của QS GER.

              -     Mức độ sẵn sàng về dữ liệu của các đơn vị thành viên khi ĐHQG-HCM chủ động tham gia bảng xếp hạng QS GER.

              -    Các điều kiện cần thiết khi ĐHQG-HCM tham gia QS GER.

     Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo nhận định rằng bảng xếp hạng QS GER là Bảng xếp hạng ý nghĩa, đánh giá được chất lượng sinh viên ra trường có việc làm được xã hội thừa nhận và có giá trị cao. Do đó, kỳ vọng ĐHQG-HCM có một bộ dữ liệu để tiếp cận bảng xếp hạng này.

Hình ảnh tại Hội thảo

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0