Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Gần 100 cán bộ tham dự tập huấn về các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế

16/10/2020 (Lượt truy cập: 96334)


Sáng ngày 15/10/2020, tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Trung tâm KT&ĐGCLĐT đã tổ chức tập huấn "Kiểm định chất lượng giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế tại ĐHQG-HCM".

Đợt tập huấn thu hút gần 100 cán bộ là lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa/bộ môn, lãnh đạo các phòng/ban và các cán bộ, giảng viên đến từ các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM. 

Tại đợt tập huấn, ThS, Phạm Thị Bích, Phó Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT đã trình bày báo cáo về Định hướng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025; đồng thời chia sẻ thông tin về KĐCLGD cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của ASIIN (Tổ chức kiểm định của Đức khối ngành kỹ thuật, thông tin, khoa học tự nhiên, toán). Ngoài ra, tại đợt tập huấn, TS. Nguyễn Duy Mộng Hà, Trưởng phòng KT&ĐBCL trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm tham gia các đoàn kiểm định CLGD cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn FIBAA (Quỹ kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế).

Đối với hoạt động KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM chia sẻ thông tin và kinh nghiệm triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp CSGD theo bộ tiêu chuẩn HCERES (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp). 
  
Hiện nay, ĐHQG-HCM đang là đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác kiểm định chất lượng cấp CSGD và cấp CTĐT. Số lượng các CTĐT đạt chuẩn kiểm định quốc tế tại ĐHQG-HCM là 62 chương trình, trong đó có 50 chương trình đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học ASEAN). Trong giai đoạn sắp tới, ĐHQG-HCM sẽ hướng đến việc đa dạng hóa các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tới năm 2025 có 35% CTĐT đạt chuẩn kiểm định.                                           

                                                                   Một số hình ảnh tập huấn


                                                                                            Ảnh CETQA

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0