Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Chất lượng giáo dục lần V

22/11/2018 (Lượt truy cập: 94437)

Sáng ngày 21/11/2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Hội nghị chất lượng giáo dục lần V nhằm tổng kết công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giai đoạn 2016-2018 và triển khai kế hoạch đến năm 2020.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, PGS.TS. Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM, PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc; lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, lãnh đạo các khoa, bộ môn, phòng ban chức năng trực thuộc trường thành viên...

 PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM khẳng định ĐHQG-HCM luôn xác định chất lượng giáo dục là chính sách ưu tiên và là nền tảng vững chắc để thực hiện thành công sứ mệnh và tầm nhìn đã đề ra. Các cấp lãnh đạo ĐHQG-HCM qua các thời kỳ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư cho công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hội nghị chất lượng giáo dục lần thứ V sẽ đánh giá toàn diện sự phát triển của công tác ĐBCL tại ĐHQG-HCM trong thời gian vừa qua, từ đó đề ra kế hoạch chiến lược ĐBCL cho giai đoạn tiếp theo. 

Chủ trương của ĐHQG-HCM là triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động ĐBCL bên trong trên tinh thần cải tiến liên tục, tạo nền tảng vững chắc trước khi tham gia kiểm định bởi các tổ chức bên ngoài, ưu tiên đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn uy tín của khu vực và quốc tế, tiến tới đánh giá cấp cơ sở giáo dục và chủ động tham gia xếp hạng đại học quốc tế để được công nhận về chất lượng.

Theo quan điểm đó, ĐHQG-HCM đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác ĐBCL như đã xây dựng được một hệ thống ĐBCL hoạt động xuyên suốt từ cấp ĐHQG đến cấp đơn vị thành viên, tính gắn kết hệ thống ngày càng rõ nét, các hoạt động ĐBCL được triển khai hiệu quả; công nghệ CDIO đã được áp dụng rộng rãi giúp phát triển chương trình đào tạo, các công bố khoa học có chất lượng tốt; chất lượng đầu ra của sinh viên ngày càng được xã hội đánh giá cao; và đặc biệt, công tác kiểm định chất lượng đã được đẩy mạnh nhằm mục tiêu cải tiến liên tục.... ĐHQG-HCM đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế với 45 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, 2 chương trình đạt chuẩn ABET, đồng thời luôn nằm trong top Top 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS ASIA trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Để theo kịp xu hướng quốc tế, ĐHQG-HCM cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục những điểm còn tồn tại, có nhiều giải pháp đột phá hơn nữa giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, từ đó thể hiện rõ nét vai trò tiên phong của ĐHQG-HCM trong hệ thống đại học Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác ĐBCL thời gian qua. Những kết quả đạt được đã khẳng định vị thế hàng đầu về công tác ĐBCL của ĐHQG- HCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, tạo cơ sở vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo. Với mục tiêu liên tục phát triển, quán triệt nguyên lý PDCA, ĐHQG-HCM đã xác định được những điểm mạnh cần phát huy và những điểm hạn chế cần cải thiện. Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị là thông tin rất quan trọng giúp lãnh đạo ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, các ban chức năng, đơn vị trực thuộc hoàn thiện chính sách cho các hoạt động ĐBCL trong thời gian tới.

Để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng, Giám đốc ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị đào tạo cần quán triệt một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề chất lượng tại chính đơn vị mình. Trong đó, ĐBCL phải được lồng ghép vào trong mọi hoạt động như đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; đảm bảo vận hành theo nguyên tắc cải tiến liên tục (PDCA). Tăng cường công tác nâng cao nhận thức và năng lực về ĐBCL cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua các hoạt động tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Thứ hai, căn cứ trên khung quy chế ĐBCL đã được ĐHQG HCM ban hành, các đơn vị chủ động xây dựng các chỉ tiêu về chất lượng, hoàn thiện và triển khai các công cụ giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu chất lượng, cung cấp đầy đủ thông tin đánh giá tới các bên lên quan để thực hiện cải tiến liên tục, đặc biệt, tất cả các hoạt động cần dựa trên nền tảng văn hóa chất lượng, phải làm cho công tác ĐBCL thật sự trở thành thói quen của từng cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên,...

Thứ ba, đảm bảo xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu làm cơ sở để đánh giá và cải tiến chất lượng, có sự kết nối cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị, tạo thành hệ thống chung của ĐHQG-HCM; tăng cường hơn nữa tính liên kết, sử dụng nguồn lực chung trong toàn hệ thống, đồng thời vẫn có cơ chế để phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo của từng đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, trang bị cho người học khả năng tư duy sáng tạo và ý thức học tập suốt đời để thích ứng với sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ. Tăng cường tính liên thông giữa các chương trình đào tạo trong ĐHQG-HCM, tăng cường ứng dụng CNTT trong đào tạo, đa dạng hóa hoạt động đào tạo bằng phương thức trực tuyến, Blended learning, Flipped Classrom...

Lãnh đạo ĐHQG-HCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện và nguồn lực cần thiết cho công tác ĐBCL tại các đơn vị, như quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách ĐBCL đủ về số lượng và chất lượng; cung cấp nguồn kinh phí ổn định để triển khai các họat động ĐBCL trong thời gian tới. ĐHQG-HCM sẽ hoàn thiện và ban hành hệ thống chính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích các chương trình, đơn vị đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của ĐHQG-HCM trong việc tư vấn chính sách và chia sẻ kinh nghiệm ĐBCL cho các cơ sở đào tạo trong cả nước, góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế và hình ảnh ĐHQG-HCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

  Một số hình ảnh tại Hội nghị
TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT trình bày báo cáo tổng kết 

PGS.TS. Lâm Quang Vinh, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ trình bày tham luận


TS. Nguyễn Thị Hảo, Phó trưởng Ban Đại học trình bày tham luận


TS. Nguyễn Duy Mộng Hà, Trưởng phòng KT&ĐBCL, trường ĐH KHXH&NV

TS. Trịnh Thanh Đèo, Trưởng phòng KT&ĐBCL, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chủ tọa Hội nghị, phiên 1

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV phát biểu

Chủ tọa Hội nghị, phiên 2

Đại biểu tham dự Hội nghị

                                                                                                                   Ảnh:
 Tấn Toàn, Bài: Tiến CôngCác tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0