Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Chuyên gia AUN tập huấn cho ĐHQG-HCM về thiết kế chương trình đào tạo kiểm định viên cấp cơ sở đào tạo

21/01/2014 (Lượt truy cập: 295206)

 Từ ngày 06-07 tháng 01 năm 2014, tại Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức đợt tập huấn thiết kế chương trình đào tạo kiểm định viên cấp cơ sở đào tạo cho 15 cán bộ của ĐHQG-HCM, dưới sự hướng dẫn của ông Johnson Ong Chee Bin – Chuyên gia đảm bảo chất lượng của Mạng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN).

 Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức về đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở đào tạo, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ về xây dựng chương trình đào tạo kiểm định viên cấp cơ sở đào tạo phục vụ cho hoạt động đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM.

 Trong ngày đầu tiên của đợt tập huấn, chuyên gia đã trình bày các vấn đề tổng quan về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo bao gồm: các khái niệm về đánh giá và kiểm định chất lượng, quy định đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài, phân tích và so sánh các mô hình đảm bảo chất lượng áp dụng trong trường đại học. Ngoài ra, chuyên gia cũng đã giới thiệu về một số thang điểm đánh giá đã được áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để hoạt động đánh giá chất lượng cấp cơ sở đào tạo có hiệu quả.

 Trong ngày thứ hai, chuyên gia đã trình bày các khái niệm về năng lực, khung năng lực; giới thiệu những năng lực cần thiết dành cho đánh giá viên cấp cơ sở đào tạo. Đặc biệt, chuyên gia đã trình bày và tư vấn về quy trình thiết kế chương trình đào tạo kiểm định viên. Các cán bộ tham gia đợt tập huấn được chia nhóm để thảo luận và thực hành thiết kế chương trình đào tạo kiểm định viên cấp cơ sở đào tạo dựa trên các nội dung đã được quy định trong khung chương trình đào tạo kiểm định viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuyên gia cũng đã có nhiều ý kiến nhận xét và tư vấn nhằm giúp ĐHQG-HCM phát triển nội dung chương trình đào tạo phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam.

           Sau đợt tập huấn này, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chương trình đào tạo chi tiết, trước khi triển khai hoạt động đào tạo kiểm định viên theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Một số hình ảnh của đợt tấp huấn:

 

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0