Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:
 Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo
  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


  Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM – Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Điện thoại : (84-28) 37242181 - Ext. 1415;  Fax: (84-28) 37242162.

   Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn; Website: www.cetqa.vnuhcm.edu.vn hoặc cete.vnuhcm.edu.vn

                                                      
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0