Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM

05/01/2018 (Lượt truy cập: 304)
Ngày 29/12/2017, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1520/QĐ-ĐHQG ban hành Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM.
Quy định gồm 6 chương, 19 điều. Trong đó:
- Chương 1: Những quy định chung
- Chương 2: Tự đánh giá: thành lập Hội đồng tự đánh giá và triển khai hoạt động tự đánh giá
- Chương 3: Đánh giá nội bộ: các yêu cầu và chế độ báo cáo đánh giá nội bộ
- Chương 4: Đánh giá cấp ĐHQG-HCM: mục đích, kế hoạch đánh giá, thành lập đoàn đánh giá, quy trình triển khai, công nhận kết quả đánh giá
- Chương 5: Đánh giá ngoài: các nguyên tắc chung, đăng ký đánh giá ngoài
- Chương 6: Hoạt động sau đánh giá ngoài: trách nhiệm của cơ sở giáo dục, rà soát chất lượng giữa kỳ, tổ chức thực hiện.
Các tin / bài viết cùng loại:
© 2014 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0