Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

-        Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành.

-        Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi sau đại học, đại học (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi của các cơ sở đào tạo và chương trình giáo dục thuộc ĐHQG-HCM:

  • Chủ trì, phối hợp với Ban Đại học và Sau Đại học đề xuất trình Giám đốc ĐHQG-HCM các chủ trương về công tác thi ở các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM;
  • Chủ trì giúp Giám đốc ĐHQG-HCM chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các kỳ thi của các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM;

-        Giúp Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng:

-        Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc ra đề thi, đáp án, thang điểm; chỉ đạo các cơ sở đào tạo công tác in sao đề thi, chấm thi tuyển sinh Sau đại học;

-        Phối hợp với Ban Đại học & Sau Đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức coi thi tuyển sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng của ĐHQG-HCM.

-        Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

-        Tham mưu giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc phối hợp với các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí.


» Gửi ý kiến của Bạn
© 2014 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Công tác khảo thí Rating: 5 out of 10 8797.
Core Version: 1.6.6.0