Slogan_Đại Học Quốc Gia_vn

Tìm kiếm:

Danh sách các chương trình của ĐHQG-HCM đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế

25/10/2016 (Lượt truy cập: 819)

(Tính đến tháng 6/2018)

STT

Chương trình

Trường

Thời gian đánh giá

Ngày cấp

Hết hạn

Tổ chức

đánh giá

 1.  

Điện tử Viễn thông (Khoa Điện Điện tử)

ĐHBK

2009

12/01/2010

11/01/2014

AUN

 1.  

Công nghệ thông tin

ĐH KHTN

2009

12/01/2010

11/01/2014

AUN

 1.  

Khoa học máy tính

ĐHQT

2009

12/01/2010

11/01/2014

AUN

 1.  

Việt Nam học

ĐH KHXH&NV

2011

08/01/2012

07/01/2016

AUN

 1.  

Công nghệ sinh học

ĐHQT

2011

08/01/2012

07/01/2016

AUN

 1.  

Kỹ thuật chế tạo (khoa Cơ khí)

ĐHBK

2011

08/01/2012

07/01/2016

AUN

 1.  

Quản trị Kinh doanh

ĐHQT

2012

14/01/2013

13/01/2017

AUN

 1.  

Điện tử Viễn Thông (AUN-DAAD)

ĐHQT

2013

03/5/2013

2/5/2017

AUN

 1.  

Ngữ văn Anh

ĐH KHXH&NV

2013

26/10/2013

25/10/2017

AUN

 1.  

Kỹ thuật Hóa học

ĐHBK

2013

26/10/2013

25/10/2017

AUN

 1.  

Kỹ thuật Xây dựng

ĐHBK

2013

26/10/2013

 

25/10/2017

AUN

 1.  

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

ĐHBK

2014

10/11/2014

09/11/2018

 

AUN

 1.  

Quản lý công nghiệp

ĐHBK

2014

10/11/2014

09/11/2018

AUN

 1.  

Quan hệ quốc tế

ĐH KHXH&NV

2014

11/12/2015

10/12/2019

AUN

 1.  

 Kinh tế đối ngoại

ĐH KTL

2014

11/12/2015

10/12/2019

AUN

 1.  

Tài chính Ngân hàng

ĐH KTL

2014

11/12/2015

10/12/2019

AUN

 1.  

Cơ kỹ thuật (khoa Khoa học ứng dụng)

ĐHBK

2015

23/10/2015

22/10/2019

AUN

 1.  

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (khoa Cơ khí)

ĐHBK

2015

23/10/2015

22/10/2019

AUN

 1.  

Điện Điện tử (Chương trình Tiên tiến), khoa Điện Điện tử

ĐHBK

2015

23/10/2015

22/10/2019

AUN

 1.  

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

ĐHQT

2015

10/5/2016

9/5/2019

AUN

 1.  

Kỹ thuật Y sinh

ĐHQT

2015

10/5/2016

9/5/2019

AUN

 1.  

Báo chí

ĐH KHXH&NV

2016

10/5/2016

9/5/2020

AUN

 1.  

Kinh tế học

ĐH KTL

2016

10/5/2016

9/5/2020

AUN

 1.  

Điện Điện tử

ĐHBK

2016

24/12/2016

23/12/2020

AUN

 1.  

Kỹ thuật Môi trường, khoa Môi trường và Tài nguyên

ĐHBK

2016

24/12/2016

23/12/2020

AUN

 1.  

Hóa học

ĐH KHTN

2016

24/12/2016

23/12/2020

AUN

 1.  

Văn học

ĐH KHXH&NV

2016

14/12/2016

13/12/2021

AUN

 1.  

Hệ thống thông tin

ĐH CNTT

2016

16/2/2017

15/2/2021

AUN

 1.  

ThS Công nghệ sinh học

ĐHQT

2016

16/2/2017

15/2/2022

AUN

 1.  

Kế toán

ĐH KTL

2016

7/4/2017

6/4/2021

AUN

 1.  

Khoa học Máy tính

ĐHBK

2013

2014

2019

ABET

 1.  

Kỹ thuật máy tính

ĐHBK

2013

2014

2019

ABET

 1.  

Cơ Điện tử

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Kỹ thuật Hàng không

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Vật liệu tiên tiến

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Polime - Composite

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Viễn thông

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Hệ thống Năng lượng

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Xây dựng dân dụng và năng lượng

ĐHBK

2016

01/9/2016

31/8/2022

CTI

 1.  

Quản lý công nghiệp, chuyên ngành EMBA-MCI

ĐHBK

2015

27/11/2015

26/11/2022

FIBAA

 1.  

Quản lý công nghiệp, chương trình MSM

ĐHBK

2016

2016

2018

ACBSP

AMBA/

IACBE


AUN-QA:
 Đảm bảo chất lượng Mạng các trường Đại học Đông Nam Á: 30 chương trình 

ABET: Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Hoa Kỳ): 02 chương trình   

CTI–ENAEE: Chuẩn kiểm định kỹ sư Pháp và châu Âu: 07 chương trình 

ACBSP : Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ): 01 chương trình

FIBBA: Tổ chức Kiểm định Chất lượng Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế: 01 chương trình

Các tin / bài viết cùng loại:
© 2018 Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo - ĐHQG TP.HCM.
Powered by Web7Màu.

Địa chỉ: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3724.2181, Số nội bộ: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0